notificaties

Mijn laatste login was ingeschakeld 27-03-2023

Mijn ACSI profiel Update mijn profiel op de profielpagina

Mijn ACSI profiel Let op: Uw gebruikersaccount is niet gekoppeld aan een deelnemende school

Huidige doelen en activiteiten

Aankomende evenementen
 • U heeft zich aangemeld voor Wydarzenie Liderów Szkolnych ACSI (start op 30-03-2023 in Tomaszów, Polska).

 • U heeft zich aangemeld voor Conferința regională ACSI (start op 01-04-2023 in Iași, RO).

 • U heeft zich aangemeld voor Student Leadership Conference 2023 (start op 27-09-2023 in Zichy Vajta Konferencia Központ).

 • gegevens over samenwerkingen en partnerschappen

  zelfevaluaties
  teamleden

  0 Gebruikers zijn verbonden met het account. Deze zijn hier te bekijken.

  strategische doelen
  activiteiten

  In de afgelopen twee jaar zijn er 0 trainingen toegevoegd door .

  In de afgelopen twee jaar zijn er nog meer 53 trainingen van andere organisaties of scholen bijgekomen.

  Het ACSI Christian School Improvement Platform (CSIP, Christelijk schoolontwikkelingsplatform) is een gemeenschap voor scholen die lid zijn van ACSI. Deze scholen kunnen deel nemen aan zelfevaluatie, het definiëren van strategische doelen en bijdragen aan een strategische ontwikkeling in samenwerkingsverbanden met andere scholen als zij een christelijke visie op educatie implementeren.

  CSIP Standaarden voorzien in een set indicatoren voor scholen om hun huidige visie op christelijk onderwjs en de implementatie daarvan op verschillende niveaus te evalueren. Door in te zien dat iedere school uniek is en zich in een lange-termijn proces van groei en ontwikkeling bevindt helpt deze zelfevaluatie om op een strategische manier doelen op te stellen voor ontwikkeing. Hierbij wordt een terminologie gehanteerd die gebruikt wordt op alle ACSI scholen, wereldwijd.

  Leren en groeien als gemeenschap

  ACSI Europa verwelkomt u als lid van onze gemeenschap van christelijke scholen! Iedere school is uniek en elke school draagt op een waardevolle manier bij aan onze gemeenschap in het samen leren en groeien. We zijn blij dat u, als een ACSI school, uw ervaringen op het gebied van christelijk onderwijs wil delen met broeders en zusters door geheel Europa en daarbuiten.

  We noemen dit platform een ’leerplatform’ omdat we weten dat we allemaal moeten blijven leren over hoe we, door middel van christelijk onderwijs, het beste in Christus’ koninkrijk kunnen dienen. Omdat we allemaal vanuit verschillende culturen en educatieve achtergronden afkomstig zijn hebben we een gezamenlijke vocabulaire nodig om elkaar goed te begrijpen. Ook een middel zoals dit platform kan ons helpen om samen te werken.

  Binnen dit platform hebben we vier ontwikkelingsniveaus voor scholen vastgesteld die de betrokkenheid van iedere school binnen dit proces van samenleren valideert. Dit draagt bij om een ieder te inspireren te groeien en betrokken te zijn bij anderen om gezamenlijk groeien en te profiteren van elkaar.

  Ondersteuningsaanbod: we ondersteunen uw school graag in elke fase van uw CSIP-zelfevaluatieproces. Geef feedback op de Community-pagina of schrijf naar ACSI op acsieurope@gmail.com.
  process summary

  Procesoverzicht

  Geef uw teamledenop door te beginnen met één van de huidige gebruikers die vermeldt staat in het formulier van uw schoollidmaatschap. Gebruikersaccounts moeten worden opgezet op de hoofdpagina door middel van de schoolcode. Uw teamleden krijgen volledige toegang tot de zelfevalutatie.

  Ieder lid van uw zelfevaluatie team zou verschillende leden van uw schoolgemeenschap moeten vertegenwoordigen. Idealiter neemt een lid van het schoolbestuur, een schoolleider en een ervaren onderwijsgevende hieraan deel, met input van andere personen of groepen.

  De zelfevaluatie is verdeeld in vijf standaarden. Iedere standaard beschrijft een domein of gebied waarop gefocust kan worden ten bate van schoolontwikkeling evenals de motivatie om dit bij te voegen in het zelfevaluatie proces voor een Christelijke school.

  Standaard 1: Filosofie en grondslagen

  Standaard 2: Leiderschap en personeel

  Standaard 3: Onderwijzen en leren

  Standaard 4: Geestelijke vorming

  Standaard 5: Strategisch school ontwikkelingsplan

  Elk van de vijf standaarden wordt hier in een samenvatting beschreven en kan door middel van knoppen bekeken worden.

  Ook kan er gereageerd worden op iedere indicator binnen de betreffende standaard. Het format voor het complementeren van iedere indicator biedt de bovenste indicator met de gerelateerde descriptoren. U moet een fase van groei vanuit de rubric selecteren die het beste uw school omschrijft en vervolgens kunt u de documenten of recente activiteiten van een lijst met opties indentificeren of u kunt uw eigen opties toevoegen. Deze lijst met bewijzen/onderbouwingen is uniek voor iedere indicator en zou de activiteiten van de documenten die de laatste twee jaar in werking zijn moeten bevatten. Data omtrent die indicator wordt vervolgens in uw zelfevaluatie opgeslagen. Als uw school voor de eerste keer de zelfevaluatie invult is het misschien wenselijk om standaard vier of vijf over te slaan. Als u deze optie selecteert houdt dat in dat deze standaarden niet worden meegenomen in uw rapportage.

  Na het indienen van uw zelfevaluatie wordt er een rapport met aanbevelingen gemaakt dat u kunt inzien en gebruiken. Dit rapport zal dienen als basis voor uw samenwerking met ACSI en het netwerk van ACSI scholen. We werken samen om te voorzien in uw behoeften en bieden mogelijkheden om uw sterke kanten met andere te delen zodat beide partijen kunnen groeien.

  Gebaseerd op uw zelfevaluatie zal de rapportage die u ontvangt één of twee gebieden benadrukken die aandacht en groei voor uw school behoeven. Selecteer één van deze standaarden om op te focussen en identificeer welke specifieke indicatoren binnen deze standaard u zou willen aanpakken.

  Strategische doelen

  Strategische doelen zijn essentieel voor het verbeteren van een school. Door gebruik te maken van uw afgeronde zelfevaluatie en laatste rapportage kunt u uw schoolleiding helpen om te focussen op gebieden die moeten groeien.

  Nadat u dit rapport heeft bekeken raden we u aan om een paar leden van uw schoolgemeenschap en een aantal door u geselecteerde leiders van andere scholen uit te nodigen om dit rapport te bekijken en te reageren op potentiële strategiën voor ontwikkeling. Dit zal een context geven voor uw strategische doelen en uw leiderschapsteam helpen om bronnen en professionele ontwikkelingsmiddelen te kiezen om deze doelen het beste te benaderen. U kunt de aanbevolen instrumenten gebruiken om strategische doelen die gekoppeld zijn aan specifieke indicatoren waar u op wilt focussen in te stellen en uw vorderingen als team te updaten.

  Selecteer passende professionele diensten.

  Selecteer, gebaseerd op uw strategische doelen, de professionele diensten die beschikbaar zijn vanuit ACSI en haar partners die het beste kunnen bijdragen om uw school deze doelen te laten behalen. Ook kunt u diensten die u beschikbaar stelt of waar u aan deelneemt toevoegen of bewerken.

  Terwijl partnerschappen ontwikkeld worden met andere serviceorganisaties worden er regelmatig services aan het systeem toegevoegd. Ga naar de optie "Professionele services" in het menu aan de linkerkant. Services kunnen worden gerangschikt op standaardnummer en op taalgroep. De standaardtaal voor services is Engels totdat services beschikbaar zijn in de door u geselecteerde taalgroep (vanuit het taalmenu). Voor uw gemak kan er een extra taalgroep aan de vermelde services worden toegevoegd.

  Use the platform to record the activities you have undertaken and the progress you have made each year as you work towards your strategic goals. Review your goals and your compliance with relevant indicators.

  Controleer, deel en vier de voortgang van uw strategische doelen tijdens het implementeren van uw plan. Herzie uw doelen en pas uw plan aan indien nodig.

  Peer-review

  Het hoogste niveau van schoolbetrokkenheid is het peer-review proces wat voorziet in verantwoording door relaties.

  U kunt een peerreview van een team met schoolleiders die een door ACSI goedgekeurde training voor dit proces hebben gevolgd aanvragen. Dit team zal uw zelfevaluatie voorzien van verificatie en zal een speciale erkenning voor uw school aanbevelen. Deze verificatie kan in één dag of in combinatie met een ander event of activiteit die door uw school wordt georganiseerd worden voltooid.

  All rights reserved

  Niets uit de CSIP Standaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACSI Europe.