Profil školy - vyjádření zájmu

Vyplněním tohoto formuláře poskytnete dalším školám sítě ACSI svůj zájem o partnerství. Další školy, které již systém používají budou moci vyhledat údaje o vaší škole. Kdykoli můžete přestat sdílet své informace.

Upozorňujeme, že ACSI Europe má zájem napomáhat a podporovat vytváření partnerství škol, ale není schopna převzít odpovědnost za vývoj nebo úspěch jakéhokoli projektu. Identifikace, kontaktování a spolupráce s partnerskou školou je odpovědností zapojených škol.

Doporučujeme nástroj sebehodnocení v naší platformě Christian School Improvement Platform, která vám pomůže identifikovat oblasti, kde může být spolupráce pro vaši školu nejpřínosnější.

Prostudujte si prosím pokyny pro školní partnerství a aktualizujte svůj školní profil každý rok.

Partnership search

Search Results -

School Name Location Size More