ACSI tagsági jelentkezés – európai régió


ACSI tagsági jelentkezés – európai régió

Szeretettel hívjuk önöket, hogy az ACSI Európán keresztül csatlakozzanak a keresztyén oktatási intézmények globális közösségéhez. Hitünk, személyes életünk és a tanulás alapját is az Isten Igéjében foglalt igazság adja. Az ACSI hitvallásának elfogadásával tagintézményeink kifejezik, hogy keresztyén intézményeink közössége közös alapokon épül fel és dolgozik együtt Isten dicsőségére több mint 108 országban.

ACSI hitvallás:

 1. Hiszem, hogy a Biblia Istentől ihletett, tévedhetetlen, hibától mentes, az Isten Igéje (2 Tim 3:15, 2 Pét 1:21).
 2. Hiszek az egy, örök, háromszemélyű Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek (1 Móz 1:1, Máté 28:19, Ján 10:30).
 3. Hiszem Krisztus istenségét (Ján 10:33);
  Szűztől születését (Ézs 7:4, Máté 1:23, Luk 1:35);
  Bűntelen életét (Zsid 4:15, Zsid 7:26);
  Csodáit (Ján 2:11);
  Bűneink miatt vállalt, megváltó halálát (1 Kor 15:3, Ef 1:7, Zsid 2:9);
  Föltámadását (Ján 11:25, 1 Kor 15:4);
  Hogy fölment a mennybe, és az Atya jobbján ül (Márk 16:19); és
  Hogy újra eljön dicsőségben és hatalomban (Ap Csel 1:11, Jel 19:11).
 4. Hiszem, hogy az emberi természet bűnössége miatt újjá kell születnünk a Szentlélek által ahhoz, hogy üdvözüljünk; hogy az ember megigazulása egyedül csak Krisztus kiontott vérében való hit alapján lehetséges, és hogy csak Isten kegyelméből, hit által lehetünk részesei a megváltásnak (Ján 3:16-19, Ján 5:24, Róm 3:23, Róm 5:8-9, Ef 2:8-10, Tit 3:5).
 5. Hiszem, hogy mindenki feltámad, akik megmenekülnek, az örök életre; akik elvesznek, az örök kárhozatra (Ján 5:28-29).
 6. Hiszem az Urunk Jézus Krisztusban hívők lelki közösségét (Róm 8:9, 1 Kor 12:12-13, Gal 3:26-28).
 7. Hiszem, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, és hogy a keresztyén ember úgy tud Istenhez méltó életet élni, ha a Szentlélek ereje betölti (Róm 8:13-14, 1 Kor 3:16, 1 Kor 6:19-20, Ef 4:30, Ef 5:18).
 8. Hisszük, hogy a házasság fogalma egy férfi és egy nő kizárólagos szövetségét jelenti, ahogy a Szentírás az 1 Mózes 2:18-25-ben leírja. Hisszük, hogy Isten szándéka, hogy szexuális együttlét csak egymással házasságban élő férfi és nő között valósuljon meg (1 Korinthus 6:18, 7:2-5; Zsidók 13:4). Hisszük, hogy Isten akarata, hogy a férfi és nő között kötött házasságon kívül ne jöjjön létre szexuális kapcsolat.
 9. Hisszük, hogy Isten csodálatosan elrendelt és megváltoztathatatlanul teremtett minden egyes embert férfivá vagy nővé, biológiai nemükkel összhangban. A két különböző, de egymást kiegészítő nem együttesen tükrözi vissza Isten természetét (1 Mózes 1:26-27).

Stronger Together

Strengthening Christian Schools
...
Equipping Christian Educators

Europe map - By TUBS - Own work This vector graphics image was created with Adobe Illustrator. This file was uploaded with Commonist. This vector image includes elements that have been taken or adapted from: European Union (orthographic projection).svg (by TownDown), South Sudan in Africa (claimed).svg (by TUBS), India in Asia (de-facto).svg (by TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14959410