Cerere de membralitate ACSI - Regiunea Europa


Cerere de membralitate ACSI - Regiunea Europa

Vă invităm să vă alăturați comunității globale a școlilor creștine prin ACSI Europa. Adevărul Cuvântului Lui Dumnezeu reprezintă temelia credinței noastre, a vieților noastre personale și a întregului proces de învățare. Aderarea voastră la Declarația de credință ACSI oferă temelia părtășiei noastre ca și comunitate a școlilor creștine și a muncii noastre colective în peste 108 țări pentru slava lui Dumnezeu.

Mărturisirea de credinţă ACSI:

 1. Credem şi mărturisim că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Credem în infailibilitatea şi ineranţa sa, având autoritate finală. (II Timotei 3:15; II Petru 1:21).
 2. Credem şi marturisim că este un singur Dumnezeu, coexistând din veşnicii în trei Ipostasuri: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Genesa 1:1; Matei 28:19; Ioan 10:30).
 3. Credem şi mărturisim dumnezeirea lui Hristos (Ioan 10:33);
  Naşterea Lui din fecioară (Isaia 7:14; Matei 1:23; Luca 1:35);
  Viaţa Lui fără de păcat (Evrei 4:14; Evrei 7:26);
  Minunile Lui (Ioan 2:11);
  Moartea Lui substitutivă şi ispăşitoare (I Corinteni 15:3; Efeseni 1:7; Evrei 2:9);
  Învierea Lui (Ioan 11:25; I Cor. 15:4);
  Înălţarea Lui la dreapta Tatălui (Marcu 16:19) şi
  A doua Sa venire în putere şi glorie (Fapte 1:11; Apocalipsa 19:11).
 4. Credem şi mărturisim că regenerarea spirituală prin Duhul Sfânt este absolut necesară pt. mântuire, datorită păcătoşeniei naturii umane şi că omul e socotit neprihănit numai prin credinţa în sângele vărsat al lui Hristos. Numai prin harul lui Dumnezeu şi numai prin credinţă suntem mântuiţi. (Ioan 3:16-19; Ioan 5:24; Romani 3:23; Romani 5:8-9; Efeseni 2: 8-10; Tit 3:5).
 5. Credem şi mărturisim că vor învia atât cei mântuiţi, cât şi cei pierduţi; cei mântuiţi vor învia pentru viaţă, iar cei pierduţi vor învia pentru pedeapsă. (Ioan 5::28-29).
 6. Credem în unitatea spirituală a credincioşilor în Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 8:9; I Corinteni 12:12-13; Galateni 3:26-28).
 7. Credem în lucrarea Duhului Sfânt, în prezent: el locuieşte în credincioşi, ajutându-i să trăiască o viaţă neprihănită (Romani 8:13-14; 1 Corinteni 3:16; 1 Corinteni 6:19-20; Efeseni 4:30; Efeseni 5:18).
 8. Credem că termenul căsătorie are un singur înțeles: unirea dintre un bărbat și o femeie într-o legătură unică, exclusivă, așa cum este prezentată în Biblie (Geneza 2:18-25). Credem ca Dumnezeu a intenționat intimitatea sexuală să aibă loc numai între un bărbat și o femeie care sunt căsătoriți unul cu celălalt (1 Corinteni 6:18, 7:2-5, Evrei 13:4) Credem că porunca lui Dumnezeu este să nu existe intimitate sexuală în afara căsătoriei dintre un bărbat și o femeie.
 9. Credem că Dumnezeu a predestinat într-un mod extraordinat și a creat fiecare persoană bărbat sau femeie conform sexului biologic. Aceste două genuri distincte dar complementare reflectă împreună imaginea și natura lui Dumnezeu. (Gen. 1:26-27)

Stronger Together

Strengthening Christian Schools
...
Equipping Christian Educators

Europe map - By TUBS - Own work This vector graphics image was created with Adobe Illustrator. This file was uploaded with Commonist. This vector image includes elements that have been taken or adapted from: European Union (orthographic projection).svg (by TownDown), South Sudan in Africa (claimed).svg (by TUBS), India in Asia (de-facto).svg (by TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14959410