Powiadomienia

Moje ostatnie logowanie: 04.06.2023

Mój Profil ACSI Zaaktualizuj mój profil w zakładce "Profil".

Mój Profil ACSI Uwaga: Twoje konto użytkownika nie jest połączone ze Szkołą Członkowską

Aktualne cele i działania

Nadchodzące wydarzenia
 • Zarejestrowałeś się na wydarzenie zatytułowane Vocational Schools Roundtable , rozpoczynające się 06.06.2023 w Budapest, HU.

 • Zarejestrowałeś się na wydarzenie zatytułowane Student Leadership Conference 2023 , rozpoczynające się 27.09.2023 w Zichy Vajta Konferencia Központ.

 • Zarejestrowałeś się na wydarzenie zatytułowane Student Leadership Conference 2023 , rozpoczynające się 04.10.2023 w Zichy Vajta Konferencia Központ.

 • Dane o kolaboracji i współpracy

  Samooceny
  Członkowie zespołu

  0 użytkowników jest połączonych ze kontem. Możesz zobaczyć ich tutaj

  Cele strategiczne
  Działania

  W ciągu ostatnich 2 lat Twoja szkoła dodała 0 usług.

  W ciągu ostatnich 2 lat dodano 53 usług oferowanych przez inne organizacje lub szkoły.

  Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI (CSIP) tworzy społeczność szkół członkowskich ACSI, dzięki której szkoły te mogą poddawać się samoocenie, definiować cele strategiczne oraz przyczyniać się do strategicznego rozwoju partnerstwa między szkołami. A wszystko to dzieje się podczas wdrażania chrześcijańskiej wizji edukacji.

  Standardy CSIP umżliwiają szkołom korzystanie z zestawu wskaźników do oceny obecnej wizji chrześcijańskiej edukacji oraz jej wdrażania na różnych poziomach. Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa oraz znajduje się w długofalowym procesie dojrzewania, to narzędzie do samooceny pomaga w perspektywicznym wyznaczaniu celów w doskonaleniu, korzystając z terminów wspólnych dla wszystkich szkół ACSI na całym świecie.

  Wspólna nauka i rozwój społeczności

  ACSI Europa wita cię jako członka naszej społeczności szkół chrześcijańskich! Każda szkoła jest wyjątkowa i wnosi coś cennego do naszej społeczności, gdy wspólnie uczymy się i rozwijamy. Cieszymy się, że jako szkoła członkowska ACSI chcecie dzielić się swoimi doświadczeniami w chrześcijańskiej edukacji z braćmi i siostrami z Europy i świata.

  Nazywamy tę platformę "platformą uczenia się", ponieważ uważamy, że każdy z nas może się jeszcze więcej uczyć o tym, jak przez chrześcijańską edukację służyć w królestwie Chrystusa. Ponieważ pochodzimy z bardzo różnych kultur i mamy różne wykształcenie, potrzebujemy wspólnego słownictwa jako narzędzia do współpracy oraz by móc dobrze zrozumieć siebie nawzajem.

  Na niniejszej platformie wyróżniliśmy cztery poziomy rozwoju szkoły, które opisują jej zaangażowanie w proces wspólnego uczenia się. Służy to zainspirowaniu każdego z nas do rozwoju samych siebie, tak samo jak poziom naszego zaangażowania wśród innych szkół przyczynia się do wzajemnego rozwoju i korzyści.

  Faza produkcji
  Z radością zapewnimy wsparcie dla Twojej szkoły na każdym etapie procesu CSIP. Prosimy o przesyłanie informacji zwrotnych w zakładce Społeczność lub drogą mailową na adres acsieurope@gmail.com
  process summary

  Podsumowanie procesu

  Ustal członków zespołu samooceny, zaczynając od jednego z obecnych użytkowników wpisanych w formularzu członkowskim waszej szkoły. Konto użytkownika można założyć na stronie głównej przy użyciu kodu szkoły. Członkowie zespołu dostaną pełen dostęp do samooceny.

  Każdy członek zespołu samooceny powinien reprezentować różnych członków społeczności szkolnej. Idealnie byłoby, gdyby obejmował on członka zarządu szkoły, dyrektora szkoły i głównego nauczyciela, przy współudziale innych osób lub grup.

  Samoocena podzielona jest na pięć Standardów. Każdy z nich opisuje dziedzinę lub obszar, na którym należy się skupić w procesie rozwoju szkoły, oraz uzasadnienie włączenia go w proces samooceny chrześcijańskiej szkoły.

  Norma 1: Filozofia i Założenia

  Norma 2: Przywództwo i Kadra

  Norma 3: Nauczanie i Uczenie

  Norma 4: Duchowa Formacja

  Norma 5: Strategiczny Plan Doskonalenia Szkoły

  Każdy z 5 Standardów został opisany w niniejszym zestawieniu i zawiera przyciski do podglądania i reagowania na każdy wskaźnik w ramach tego Standardu.

  Format wpełniania każdego wskaźnika zawiera nazwę wskaźnika z powiązanymi słowami kluczowymi na samej górze. Z odpowiedniej rubryki wybierz poziom rozwoju, który najlepiej opisuje waszą szkołę, a następnie możesz ocenić dokumenty lub ostatnie aktywności z listy wyboru (bądź dodać własne). Lista przykładów jest wyjątkowa dla każdego wskaźnika i powinna zawierać aktywności z ostatnich 2 lat bądź dokumenty, nad którymi pracujecie. Następnie zapisz dane dla tego wskaźnika samooceny.

  Po przesłaniu samooceny zostanie wygenerowany raport z rekomendacjami do waszego rozważenia. Raport będzie stanowił podstawę do współpracy z ACSI oraz siecią naszych szkół podczas wspólnej pracy nad zaspokojeniem waszych potrzeb oraz zapewnieniem okoliczności do dzielenia się waszymi mocnymi stronami dla wspólnego rozwoju.

  Raport, który otrzymasz na podstawie samooceny, będzie podkreślał jeden lub dwa standardy jako szczególne obszary, które w waszej szkole potrzebują uwagi i rozwoju. Skup się na jednym z tych standardów i okreś, nad jakimi konkretnymi czynnikami w ramach tego standardu chcesz pracować.

  Cele strategiczne

  Cele strategiczne są niezbędne dla doskonalenia szkoły. Możesz pomóc swojemu zespołowi liderskiemu skupić się na głównych obszarach wymagających rozwoju przez ukończenie Samooceny oraz wyniki z ostatniego raportu.

  Po zapoznaniu się z tym raportem zalecamy zaproszenie kilku członków społeczności szkolnej i wybranych liderów z innych szkół do zapoznania się z tym raportem i skomentowania potencjalnych strategii rozwoju. To stworzy kontekst dla waszych celów strategicznych i pomoże zespołowi kierowniczemu wybrać zasoby i narzędzia rozwoju zawodowego, aby najlepiej sprostać tym celom. Można skorzystać z narzędzi dostępnych tutaj , które pomogą ustawić cele strategiczne związane z określonymi wskaźnikami, na których chcecie się skupić, i aktualizować swoje postępy jako zespół.

  Wybierz pasujące profesjonalne usługi

  Na podstawie celów strategicznych, wybierz udostępnione przez ACSI bądź partnerów profesjonalne usługi, które najlepiej pomogą ci osiągnąć te cele. Możesz również dodać i edytować usługi, które sam oferujesz bądź z których korzystasz.

  Usługi są regularnie dodawane do systemu wraz z rozwojem naszej współpracy z nowymi usługodawcami. Przejdź do opcji "Usługi profesjonalne" w menu po lewej stronie. Usługi można sortować po numerze Standardu i grupie językowej. Dopóki usługi nie będą dostępne w wybranej (z menu języków) grupie językowej, ich domyślnym językiem będzie angielski. Dla Twojej wygody do wymienionych usług możesz dodać jedną dodatkową grupę językową

  Kiedy pracujesz nad osiągnięciem celów strategicznych, korzystaj z platformy, by zapisywać podjęte działania oraz postęp, który udało się wam poczynić każdego roku. Sprawdzajcie wasze cele oraz to, czy przestrzegacie zasad związanych z odpowiednimi wskaźnikami.

  Przy wdrażaniu planu, monitoruj, udostępniaj i świętuj swoje postępy w kierunku realizacji celów strategicznych. Sprawdzaj swoje cele i jeżeli to potrzebne, nanoś potrzebne modyfikacje.

  Recenzja

  Najwyższym poziomem zaangażowania szkół jest proces tworzenia recenzji, dzięki któremu rozwija się poczucie odpowiedzialności na drodze relacji.

  Możesz poprosić o koleżeńską recenzję, wykonaną przez zespół szkolnych liderów, którzy ukończyli odpowiedni proces zatwierdzony przez ACSI. Zespół przeprowadzi weryfikację twojej samooceny i zaleci odpowiednie rozwiązania dla waszej szkoły. Ukończenie takiej recenzji wymaga 1-dniowej wizyty lub może być połączone z uczestnictwem zespołu w jakimś wydarzeniu organizowanym przez waszą szkołę.

  All rights reserved

  Żadna część Standardów CSIP nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania oraz transmitowana w jakiejkolwiek formie bądź sposobie - mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania bądź innym - bez wcześniejszej pisemnej zgody ACSI Europa.