Üzenetek

Utolsó bejelentkezésem dátuma: 2021-09-28

ACSI profilom Profilom frissítése

ACSI profilom FIGYELEM: Az Ön felhasználói fiókja nem kapcsolódik ACSI tagintézményhez

Jelenlegi célok és tevékenységek

Közelgő események
 • Ön az ACSI Európa online képzésére jelentkezett. További információt a jelentkezést visszaigazoló e-mailben talál, vagy a kurzus megkezdése előtt néhány nappal megtalálhatja a főbb tudnivalókat a Moodle rendszerben, ahová itt léphet be: acsieu.org/moodle.

 • Ön regisztrált a 2021 Online Courses nevű eseményre, amely 2021/10/01 -n kezdődik, helyszíne: Online.

 • Együttműködési és partnerségi adatok

  Önértékelések
  Csapattagok

  A intézményi fiókjához 0 felhasználó kapcsolódik. A felhasználók listája itt tekinthető meg.

  Stratégiai célok
  Tevékenységek

  Az utóbbi két évben a 0 darab szolgáltatást rögzített a rendszerben.

  Az utóbbi két évben más intézmények vagy szervezetek 36 darab szolgáltatást rögzítettek a rendszerben.

  Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat, stratégiai célokat tűzhetnek ki, és más intézményekkel együttműködve hozzájárulhatnak egymás stratégiai fejlődéséhez, az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva.

  CSI Vision

  A CSIP szempontrendszere különféle mutatókat tartalmaz, amelyek segítségével az intézmények több szinten értékelhetik a keresztyén oktatással kapcsolatos jelenlegi elképzeléseiket, és azok alkalmazását. Abból kiindulva, hogy minden intézmény egyedi, és sajátosságainak megfelelően növekszik és halad érettség felé vezető úton, ez az önértékelési rendszer segít stratégiai fejlődési célokat kitűzni, az ACSI tagiskolák számára ismerős terminológiát alkalmazva.

  Tanulás és növekedés közösségben

  Az ACSI Európa szeretettel üdvözli Önt, mint keresztyén oktatási intézményeket összefogó közösségünk tagját! Minden intézmény egyedi, és mindegyik hozzátesz valami értékeset a közösséghez, ahogy együtt tanulunk és növekszünk. Örülünk, hogy az Ön intézménye is készen áll arra, hogy tapasztalatait megossza az Európában és azon túl működő keresztyén intézményekkel.

  Platformunkat "tanulási platformnak" nevezzük, mert tudjuk, hogy mindig tanulhatunk újat arról, hogyan szolgálhatjuk Isten országát a keresztyén oktatáson keresztül. Más-más kulturális és oktatási háttérből jövünk, ezért szükségünk van egy közös szókészletre, hogy jobban megértsük egymást; és egy olyan eszközre, amely segíti hatékony együttműködésünket.

  A platformon belül a résztvevő intézmények aktivitásuk alapján négy szintet teljesíthetnek, és kapnak ennek megfelelő besorolást. Ezzel szeretnénk elismerni a stratégiai fejlesztésért tett erőfeszítéseiket, és inspirálni minden részt vevő intézményt a további növekedésre és a kölcsönösen előnyös együttműködésre más intézményekkel.

  A CSIP folyamatának bármely szakaszában örömmel segítünk intézményének. Visszajelzést a Közösség oldalon hagyhat nekünk: Community Page, vagy írhat nekünk az acsieurope@gmail.com e-mail címre.

  Önértékelés kiválasztása vagy megkezdése

  Az önértékelés öt szempont alapján történik. Minden szempont az intézményfejlesztés egy-egy területét fedi le, annak megindoklásával, miért fontos az adott szempont vizsgálata egy keresztyén intézmény számára.

  Szempont 1: Filozófia és alapok

  Szempont 2: Vezetőség és munkatársak

  Szempont 3: Tanítás és tanulás

  Szempont 4: Lelki formálódás

  Szempont 5: Stratégiai intézményfejlesztési terv

  Minden szemponthoz 4-6, a keresztyén intézmények jellemzőihez kapcsolódó mutató tartozik. Az intézmény az önértékelés során minden mutató tekintetében meghatározza fejlettségi szintjét. Minden mutatóhoz négy, értékelő táblázatba rendezett leíró jellemző tartozik, amelyek segítségével az intézmény meghatározhatja, működése melyik szintnek felel meg. .

  Minden mutató esetében az alábbi fejlettségi szinteket jelölhetik meg az önértékelés során:

  Alakuló: az intézmény felismeri, hogy az adott területen jelentős fejlődésre van szükség.
  Fejlődő: az intézmény már tett lépéseket a fejlődés irányába, de úgy látja, még sokat kell növekednie az adott területen.
  Éretté váló: az intézmény minőségi munkát végez az adott területen, és készen áll arra, hogy másokkal is megossza tapasztalatait.
  Virágzó: az intézmény kiemelkedő minőséget képvisel az adott területen, és szakértelmének, valamint tapasztalatainak megosztásával hozzájárul más intézmények növekedéséhez.
  process summary

  A folyamat összefoglalása

  Állítsák össze az önértékelő csapatot! Az első tagjának a tagsági adatlapon megjelölt személyek valamelyikének kell lennie. A további tagoknak is létre kell hozniuk egy felhasználói fiókot a weboldalunkon, amelyet hozzá kell kapcsolniuk az intézményhez, az intézmény tagsági kódjának megadásával. Ezt követően a csapat minden tagja teljes körűen hozzá fog férni az önértékelési rendszerhez.

  Az önértékelő csapat tagjainak az intézményi közösség különböző csoportjait kell képviselniük. Ideális esetben a csapat tagjai között legyen egy igazgató tanács-tag, az intézményvezetőség egy tagja, valamint egy vezető szerepű pedagógus (pl. munkaközösség-vezető), akik kikérik a közösség más tagjainak és csoportjainak véleményét is.

  Az alábbiakban felsoroljuk mind az 5 szempontot, alattuk a hozzájuk kapcsolódó mutatókkal. minden mutató mellett egy gomb található,a melyre kattintva értékelhetik azt. A mutatóra kattintva a lap tetején olvashatja a mutató megnevezését és rövid leírását, majd az értékelő táblázatból kiválaszthatja, megítélése szerint emlyik fejlődési szakaszban jár az Ön intézménye. A megadott lehetőségek közül kiválaszthatja, milyen dokumentumokkal rendelkeznek, vagy milyen intézményfejlesztési tevékenységeket folytattak a közelmúltban, illetve hozzáadhatja a listához azokat, amelyek nincsenek benne felsorolva. Itt az utóbbi 2 év tevékenységeit, illetve az intézményben aktívan használt dokumentumokat adhat meg. Ezt követően elmentheti adatait.

  Amennyiben először végzik el az önértékelést, a 4-es és 5-ös szempontot kihagyhatják. Ha ezt a lehetőséget választják, az elkészült Jelentésben ezek a szempontok nem fognak szerepelni. A teljes önértékelést megtekinthetik a "Jelentés áttekintése" gombra kattintva, vagy külön az egyes szempontokra kattintva, mely esetben szerkeszthetik is az adott szempontnál megadott információkat.

  Végül az értékelő csapat minden tagjának aláírásával és jelszava megadásával véglegesíthetik és beküldhetik az önértékelést, amelyet rendszerünk automatikusan feldolgoz, és elkészíti a hozzá kapcsolódó Jelentést. A "Stratégiai célok" fülön hozzáférhet minden korábbi befejezett önértékeléshez.

  Az önértékelés elvégzése után rendszerünk összegzést (Jelentés) készít, amely ajánlásokat is tartalmaz. Az összegzés ahhoz is iránymutatást adhat, hogy intézménye hogyan tud az ACSI-val és más intézményekkel együttműködni az önök szükségleteinek és erősségeinek megfelelően, a kölcsönös növekedés érdekében.

  Az önértékelés alapján generált Jelentés tartalmazza azt az egy vagy két szempontot, amelyek az Önök intézményében kiemelt figyelmet igényelnek, mint fejlesztendő területek. Válassza ki az egyik szempontot, majd azonosítsa azokat a mutatókat, amelyekkel a következőkben foglalkozni szeretnének az intézmény stratégiai fejlesztése során.

  Stratégiai célok

  A stratégiai célok kitűzése elengedhetetlen az intézmény fejlődéséhez. A kitöltött önértékelés és az az alapján készült összegző Jelentés segíthet a vezetőségnek azonosítani a legfontosabb területeket, amelyeken növekedésre van szükség.

  Miután áttekintették a Jelentést, javasoljuk, hogy kérjék fel az intézményi közösség néhány tagját, valamint néhány más intézményben dolgozó vezetőt, hogy olvassák el a Jelentést és tegyenek javaslatot a további növekedés lehetséges stratégiáit illetően. Ez segít kontextusba helyezni a kidolgozandó stratégia célokat, és megkönnyíti a vezetőség számára a stratégiai célok elérését elősegítő források és szakmai fejlődési leehtőségek kiválasztását. A stratégiai célok konkrét mutatókhoz kapcsolásában segít: tools provided here. Itt kiválaszthatja azokat a mutatókat, amelyekre a fejlődési során összpontosítani kívánnak, és amelyek tekintetében az önértékelő csapat nyomon szeretné követni az intézmény előrehaladását.

  Stratégiai intézményfejlesztési terv

  Intézménye stratégiai célkitűzései alapján válassza ki az ACSI és partnerei szolgáltatásai közül azokat, amelyek leginkább elősegítik az intézményt céljai elérésében! Ön is feltölthet olyan szolgáltatásokat, amelyeken részt vesz, vagy amelyeket szervez.

  A platformra évente vigyék fel a stratégiai céljaik elérése érdekében addig végzett tevékenységeket és bevezetett programokat. Tekintsék át újra a célokat és a mutatókhoz kapcsolódó értékelést.

  A stratégiai terv megvalósítása során kísérjék figyelemmel, osszák meg másokkal és ünnepeljék meg előrehaladásukat! Tekintsék át újra a célokat, és szükség esetén igazítsák ki terveiket!

  Külső értékelés

  Az intézményi részvétel legmagasabb szintje a részvétel a külső értékelési folyamatban (egymás értékelése), amely személyes kapcsolatok révén biztosítja az elszámoltathatóságot.

  A külső értékelés keretében olyan intézményvezetők segítségét kérheti, akik az ACSI ilyen irányú képzésében részesültek. A felkért külső értékelők áttekintik és megerősítik az önértékelés eredményeit, és különleges elismerésre terjeszthetik elő intézményét. A külső értékelés történhet egynapos intézménylátogatás formájában, vagy az intézmény által szervezett valamilyen eseménnyel összevonva.

  All rights reserved

  Az ACSI Európa előzetes írásos engedélye nélkül a CSIP szempontrendszerének bármely részét vagy egészét tilos sokszorosítani, másolni, fájlmegosztó rendszerbe feltölteni, vagy bármilyen formában továbbítani (legyen az elektronikus vagy mechanikai továbbítás, fénymásolás, hang- vagy képfelvétel, vagy bármilyen más formátum).