Our school is currently an Engaged School...

because we desire to learn and to implement a Christian vision of education. This is demonstrated through our regular use of the self-assessment process, identifying 1 or more strategic goals that address Standards not yet in compliance and reporting on our progress each year.

Timeline

4 May 2020
12:05

Paul Madsen sent you a notification

I've edited several items on this page and the membership levels page. Please let me know what you think in our meeting tomorrow.
18 Apr. 2020
15 days ago

Laci Demeter was designated as the team leader for the self-assessment.

Email: laci_demeter@acsi.org
3 April 2020
1 month ago

Paul Madsen initiated the self-assessment process

Paul was the first to contribute the self-assessment.

Goals and Activities

Collaboration and Partnership Data

Self-assessments
You have 1 open self-assessment and have completed 0 in the last 2 years.
Team members
You have 12 colleagues, 4 of which have access to the latest self-assessment.
Collaborators
You have shared your self-assessment data with 0 contacts from 0 other schools.
Strategic goals
You have submitted 0 strategic goals within the last 12 months. You have 0 completed and 0 uncompleted goals.
Activities
You have participated in 1 conference and 2 online courses in the last 12 months. You have 1 current and 0 completed activities available for partner schools.
Peer-reviews
You have participated in 0 peer-reviews and have 0 colleagues who have completed the peer-review training module. There are 0 peer-reviews on record for your school in the last 2 years.

Platforma zkvalitňování křesťanské školy (CSIP) vytvořena ACSI je komunita, kde se členské školy ACSI mohou věnovat hodnocení a posuzování svých metod a cílů, definovat strategické cíle a přispět ke strategickému vývoji v partnerství s jinými školami a během toho uvádět křesťanskou vizi vzdělání do praxe.

CSI Vision

CSIP Standardy poskytují školám soubor indikátorů, které mohou využít, a tak zhodnotit svoji současnou vizi křesťanského vzdělávání a její zavedení na mnoha úrovních. Počítá se s tím, že každá škola je jedinečná a v dlouhodobém procesu růstu a zrání. Toto sebehodnocení pomáhá strategicky stanovit cíle ke zkvalitnění pomocí výrazů známých ACSI školám po celém světě.

Learning and Growing as a Community

Vítejte! Jsme rádi, že jste se stal členem naší komunity křesťanských škol ACSI Europe. Každá škola je jedinečná a každá přispívá něčím cenným naší komunitě, ve které se společně učíme a rosteme. Jsme moc rádi, že jako členská škola chcete sdílet své zkušenosti v křesťanském vzdělávání s bratry a sestry napříč Evropou a dál.

Tuto platformu nazýváme "studijní platformou", protože víme, že všichni se máme co učit ve službě pro Boží království skrze křesťanské vzdělávání. Vzhledem k tomu, že pocházíme z různých kultur a různých vzdělávacích prostředí, potřebujeme společný slovník, abychom mohli jeden druhému rozumět. Ten nám poslouží, abychom mohli lépe spolupracovat.

V rámci této platformy jsme identifikovali čtyři úrovně uznání pro školy, které potvrzují zapojení každé školy do tohoto procesu společného učení. To slouží k inspiraci každého z nás v našem růstu i v úrovni spolupráce s ostatními a pro vzájemný růst a prospěch.

TESTING PHASE

The self-assessment and related tools are still in development mode. IELC 2021 conference participants will receive complimentary access to this platform from February 22 to August 1. We request feedback from this group in preparation for the official launch of CSIP on September 1, 2021.

Od 1. září 2021 bude platforma zpřístupněna členským školám za dodatečný poplatek při obnovování ročního členství školy.

Nástroj pro sebehodnocení

Každý člen vašeho týmu, který bude vyplňovat sebehodnocení, by měl zastupovat různé členy školní komunity. V ideálním případě by tým měl zahrnovat člena školní rady, vedení školy a vedoucího učitele s podněty od jiných jednotlivců nebo skupin.

Sebehodnocení je rozděleno do pěti standardů. Každý ze standardů popisuje sféru nebo oblast, na kterou se škola může zaměřit při zkvalitňování školy, a také zdůvodňuje zahrnutí tohoto standardu do procesu sebehodnocení křesťanské školy.

Standard 1: Filozofie a základy

Standard 2: Vedení a personál

Standard 3: Výuka a studium

Standard 4: Duchovní růst

Standard 5: Strategický plán zkvalitňování

Každý standard má 4–6 indikátorů, které se zaměřují na aspekt kvality křesťanské školy, který souvisí s daným standardem. V procesu sebehodnocení by škola měla informovat o úrovni vývoje každého indikátoru. Ke každému indikátoru přísluší sada čtyř deskriptorů představených v rubrice. Ty škola používá k určení rozsahu, v němž její činnost odpovídá indikátoru.

U každého indikátoru tým pro sebehodnocení uvádí úroveň rozvoje své školy jako:

Formující: škola uznává svou potřebu podniknout významné kroky v této oblasti.
Ve vývoji: škola podnikla kroky směrem k uvedení této oblasti do praxe, ale identifikuje významnou potřebu růstu v této oblasti.
Zrající: škola zavedla tuto oblast kvalitně uvádí do praxe a je připravena sdílet své zkušenosti s ostatními.
Vzkvétající: škola překročila úroveň kvality vyjádřenou v indikátoru a přispívá k růstu ostatních škol sdílením svých zkušeností a odborných znalostí v této oblasti
process summary

Souhrn procesu

Určete členy svého týmu. Začněte 1 aktuálním uživatelem uvedeným ve formuláři členství ve škole. Uživatelské účty musí být nastaveny na hlavním webu s kódem školy. Členům vašeho týmu je poskytnut plný přístup k sebehodnocení.

Každý z 5 standardů je zde popsán v přehledu prohlášení s tlačítky pro zobrazení a reakcí na každý indikátor v rámci dané normy.

Formát pro dokončení každého indikátoru poskytuje indikátor v horní části s příslušnými deskriptory. Z rubriky musíte vybrat fázi růstu, která nejlépe vystihuje vaši školu, a poté můžete identifikovat dokumenty nebo nedávné aktivity ze seznamu možností nebo můžete přidat vlastní. Tento seznam důkazů je pro každý indikátor jedinečný a měl by udávat aktivity z posledních 2 let nebo z pracovních dokumentů. Data pro tento indikátor se poté uloží ve vašem sebehodnocení.

Pokud vaše škola provádí sebehodnocení poprvé, můžete raději přeskočit standardy 4 nebo 5. Pokud zvolíte tuto možnost, znamená to, že tyto standardy nebudou ve vaší zprávě uvedeny.

Po odeslání sebehodnocení bude vygenerována zpráva s doporučeními, které můžete zvážit. Tato zpráva poskytne základ pro vaši spolupráci s ACSI a naší sítí škol, abychom mohli společně pracovat na řešení vašich potřeb a poskytovat příležitosti sdílet své silné stránky s ostatními a podporovat vzájemný růst.

Zpráva, kterou obdržíte na základě sebehodnocení, zdůrazní jeden nebo dva standardy jako oblasti, které ve vaší škole potřebují pozornost a růst. Vyberte jeden z těchto standardů, na který se chcete zaměřit, a určete, na které konkrétní indikátory v rámci standardu se chcete zaměřit.

Strategické cíle

Strategické cíle jsou pro zlepšení školy zásadní. Použitím vámi vyplněného sebehodnocení a nejnovější zprávy můžete pomoci svému týmu vedení zaměřit se na klíčové oblasti pro potřebný růst.

Až si tuto zprávu přečtete, doporučujeme pozvat několik osob z vaší školní komunity a vybrané partnery vedení z jiných škol, aby si prohlédli tuto zprávu a vyjádřili se k potenciálním strategiím rozvoje na stránkách Komunity. To dodá kontext vašim strategickým cílům a pomůže vašemu týmu vedení vybrat zdroje a nástroje profesionálního rozvoje, které pomůžou nejlépe nasměrovat k těmto cílům. Můžete použít nástroje poskytované zde, které vám pomohou stanovit strategické cíle spojené s konkrétními indikátory, na které se chcete zaměřit, a aktualizovat pokrok týmově.

Strategický plán zkvalitňování

Na základě vašich strategických cílů vyberte profesionální služby dostupné od ACSI a našich partnerů, které vaší škole nejlépe pomohou tyto cíle splnit. Můžete také přidávat a upravovat služby, které poskytujete nebo kterých se účastníte.

Používejte tuto platformu k zaznamenávání aktivit, které jste podnikli, a pokroku, kterého jste každý rok dosáhli při plnění svých strategických cílů. Kontrolujte své cíle a jejich soulad s příslušnými indikátory.

Při vykonávání svého plánu sledujte, sdílejte a oslavujte svůj pokrok k vašim strategickým cílům. Kontrolujte své cíle a podle potřeby upravujte svůj plán.

Peer-review

Nejvyšší úrovní zapojení školy je v procesu peer-review hodnocení, který pomáhá budovat vykazatelnost prostřednictvím vztahů.

Můžete požádat o peer-review hodnocení školy od týmu vedení škol, který pro tento proces absolvoval školení schválené ACSI. Tento tým zajistí ověření vašeho sebehodnocení a doporučí vaší škole speciální uznání. Tuto kontrolu lze dokončit jednodenní návštěvou nebo v kombinaci s jinou akcí nebo aktivitou pořádanou vaší školou.

All rights reserved

Jakékoliv přejímání, přetiskování, publikování či přenášení materiálů, které jsou součástí standardů CSIP, je zakázáno bez předchozího písemného svolení ACSI Europe.