Our school is currently an Engaged School...

because we desire to learn and to implement a Christian vision of education. This is demonstrated through our regular use of the self-assessment process, identifying 1 or more strategic goals that address Standards not yet in compliance and reporting on our progress each year.

Timeline

4 May 2020
12:05

Paul Madsen sent you a notification

I've edited several items on this page and the membership levels page. Please let me know what you think in our meeting tomorrow.
18 Apr. 2020
15 days ago

Laci Demeter was designated as the team leader for the self-assessment.

Email: laci_demeter@acsi.org
3 April 2020
1 month ago

Paul Madsen initiated the self-assessment process

Paul was the first to contribute the self-assessment.

Goals and Activities

Collaboration and Partnership Data

Self-assessments
You have 1 open self-assessment and have completed 0 in the last 2 years.
Team members
You have 12 colleagues, 4 of which have access to the latest self-assessment.
Collaborators
You have shared your self-assessment data with 0 contacts from 0 other schools.
Strategic goals
You have submitted 0 strategic goals within the last 12 months. You have 0 completed and 0 uncompleted goals.
Activities
You have participated in 1 conference and 2 online courses in the last 12 months. You have 1 current and 0 completed activities available for partner schools.
Peer-reviews
You have participated in 0 peer-reviews and have 0 colleagues who have completed the peer-review training module. There are 0 peer-reviews on record for your school in the last 2 years.

Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat, stratégiai célokat tűzhetnek ki, és más intézményekkel együttműködve hozzájárulhatnak egymás stratégiai fejlődéséhez, az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva.

CSI Vision

A CSIP szempontrendszere különféle mutatókat tartalmaz, amelyek segítségével az intézmények több szinten értékelhetik a keresztyén oktatással kapcsolatos jelenlegi elképzeléseiket, és azok alkalmazását. Abból kiindulva, hogy minden intézmény egyedi, és sajátosságainak megfelelően növekszik és halad érettség felé vezető úton, ez az önértékelési rendszer segít stratégiai fejlődési célokat kitűzni, az ACSI tagiskolák számára ismerős terminológiát alkalmazva.

Tanulás és növekedés közösségben

Az ACSI Európa szeretettel üdvözli Önt, mint ekresztyén oktatási intézményeket összefogó közösségünk tagját! Minden intézmény egyedi, és mindegyik hozzátesz valami értékeset a közösséghez, ahogy együtt tanulunk és növekszünk. Örülünk, hogy az Ön intézménye is készen áll arra, hogy tapasztalatait megossza az Európában és azon túl működő keresztyén intézményekkel.

Platformunkat "tanulási platformnak" nevezzük, mert tudjuk, hogy mindig tanulhatunk újat arról, hogyan szolgálhatjuk Isten országát a keresztyén oktatáson keresztül. Más-más kulturálisés oktatási háttérből jövünk, ezért szükségünk van egy közös szókészletre, hogy jobban megértsük egymást; és egy olyan eszközre, amely segíti hatékony együttműködésünket.

A platformon belül a résztvevő intézmények aktivitásuk alapján négy szintet teljesíthetnek, és kapnak ennek megfelelő besorolást. Ezzel szeretnénk elismerni a stratégiai fejlesztésért tett erőfeszítéseiket, és inspirálni minden részt vevő intézményt a további növekedésre és a kölcsönösen előnyös együttműködésre más intézményekkel.

TESTING PHASE

The self-assessment and related tools are still in development mode. IELC 2021 conference participants will receive complimentary access to this platform from February 22 to August 1. We request feedback from this group in preparation for the official launch of CSIP on September 1, 2021.

2021. szeptember 1-jét követően a platform külön díjazás ellenében érhető el tagintézményeink számára, a tagság megújítását követően.

Az önértékelési rendszer

Az önértékelő csapat tagjainak az intézményi közösség különböző csoportjait kell képviselnie. Ideális esetben a csapat tagjai között legyen egy igazgató tanács-tag, az intézményvezetőség egy tagja, valamint egy vezető szerepű pedagógus (pl. munkaközösség-vezető), akik kikérik a közösség más tagjainak és csoportjainak véleményét is.

The self-assessment is divided into five standards. Each of the standards describes a domain or area of focus for school improvement, and the rationale for including it in the self-assessment process for a Christian school.

Szempont 1: Filozófia és alapok

Szempont 2: Vezetőség és munkatársak

Szempont 3: Tanítás és tanulás

Szempont 4: Lelki formálódás

Szempont 5: Stratégiai intézményfejlesztési terv

Each standard has 4-6 indicators that identify an aspect of quality for a Christian school related to the standard. The self-assessment involves the school reporting its level of development on each indicator. Each indicator has a related set of four descriptors, presented in a rubric, which the school uses to determine the extent to which its operations are consistent with the indicator.

Minden mutató esetében az alábbi fejlettségi szinteket jelölhetik meg az önértékelés során:

Alakuló: az intézmény felsimeri, hogy az adott területen jelentős fejlődésre van szükség.
Fejlődő: az intézmény már tett lépéseket a fejlődés irányába, de úgy látja, még sokat kell növekednie az adott területen.
Éretté váló: az intézmény minőségi munkát végez az adott területen, és készen áll arra, hogy másokkal is megossza tapasztalatait.
Virágzó: az intézmény kiemelkedő minőséget képvisel az adott területen, és szakértelmének, valamint tapasztalatainak megosztásával hozzájárul más intézmények növekedéséhez.
process summary

A folyamat összefoglalása

Identify your team members beginning with 1 of the current users named in your school membership form. User accounts must be set up on the main website with the school code. Your team members are given full access to the self-assessment.

Each of the 5 standards are described here in an overview statement with buttons to view and respond to each indicator within that standard.

The format for completing each indicator provides the indicator at the top with the related descriptors. You must select a stage of growth that best describes your school from the rubric and then you may identify the documents or recent activities from a list of options or you may add your own. This list of evidence is unique for each Indicator and should identify activities from the last 2 years or working documents. Data is then saved for that Indicator in your self-assessment.

If your school is doing a self-assessment for the first time, you may prefer to skip Standards 4 or 5. If you select this option, it means that these Standards will not be addressed in your Report.

Az önértékelés elégzése után rendszerünk összegzést készít, amely ajánlásokat is tartalmaz. Az összegzés ahhoz is iránymutatást adhat, hogy intézménye hogyan tud az ACSI-val és más intézményekkel együttműködni az önök szükségleteinek és erősségeinek megfelelően, a kölcsönös növekedés érdekében.

Az önértékelés alapján generált Jelentés tartalmazza azt az egy vagy két szempontot, amelyek az Önök intézményében kiemelt figyelmet igényelnek, mint fejlesztendő területek. Válassza ki az egyik szempontot, majd azonosítsa azokat a mutatókat, amelyekkel a következőkben foglalkozni szeretnének az intézmény stratégiai fejlesztése során.

Stratégiai célok

A stratégiai célok kitázése elengedhetetlen az intézmény fejlődéséhez. A kitöltött önértékelés és az az alapján készült jelentés segíthet a vezetőségnek azonosítani a legfontosabb területeket, amelyeken növekedésre van szükség.

Miután áttekintették a Jelentést, javasoljuk, hogy kérjék fel az intézményi közösség néhány tagját, valamint néhány más intézményben dolgozó vezetőt, hogy olvassák el a Jelentést és tegyenek javaslatot a további növekedés lehetséges stratégiáit illetően. Ez segít kontextusba helyezni a kidolgozandó stratégia célokat, és megkönnyíti a vezetőség számára a stratégiai célok elérését elősegítő források és szakmai fejlődési leehtőségek kiválasztását. A stratégiai célok konkrét mutatókhoz kapcsolásában segít: tools provided here. Itt kiválaszthatja azokat a mutatókat, amelyekre a fejlődési során összpontosítani kívánnak, és amelyek tekintetében az önértékelő csapat nyomon szeretné követni az intézmény előrehaladását.

Stratégiai intézményfejlesztési terv

Intézménye stratégiai célkitűzései alapján válassza ki az ACSI és partnerei szolgáltatásai közül azokat, amelyek leginkább elősegítik az intézményt céljai elérésében! Ön is feltölthet olyan szolgáltatásokat, amelyeken részt vesz, vagy amelyeket szervez.

Use the platform to record the activities you have undertaken and the progress you have made each year as you work towards your strategic goals. Review your goals and your compliance with relevant indicators.

Monitor, share and celebrate your progress towards your strategic goals as you implement your plan. Review your goals and make adjustments to your plan as needed.

Külső értékelés

Az intézményi részvétel legmagasabb szintje a részvétel a külső értékelési folyamatban (egymás értékelése), amely személyes kapcsolatok révén biztosítja az elszámoltathatóságot.

A külső értékelés keretében olyan intézményvezetők segítségét kérheti, akik az ACSI ilyen irányú képzésében részesültek. A felkért külső értékelők áttekintik és emgerősítik az önértékelés eredményeit, és különleges elismerésre terjeszthetik elő intézményét. A külső értékelés történhet egynapos intézménylátogatás formájában, vagy az intézmény által szervezett valamilyen eseménnyel összevonva.

All rights reserved

No portion of the CSIP Standards may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means-mechanical, photocopying, recording, or otherwise-without prior written permission of ACSI Europe.