Suport
Suntem bucuroși să oferim sprijin pentru școala voastră în oricare stadiu al procesului CSIP. Vă rugăm să oferiți orice feedback în Pagina Comunității sau scrieți un mesaj către ACSI la adresa acsieurope@gmail.com

Solicitarea sprijinului

Introducere

Membralitatea noastră

Autentificare / Setările mele

Începe o nouă autoevaluare

Rapoartele școlii mele

Obiective strategice

Servicii profesionale

Glosar

Activități de învățare
Toate activitățile formale/planificare și informale/neplanificate în care participă elevii și care fac parte din programul școlii. Acestea includ atât activitățile curriculare cât și cele extra/co-rriculare.
Bază de date
Informații cantitative și calitative colectate, care oferă sprijin în luarea deciziilor.
Caracter Hristic
Calitățile personale pe care creștinii din Noul Testament sunt îndemnați să și le însușească ca răspuns la lucrarea de mântuire a lui Isus și modelul Lui de viață.
Colaborare
Un proces care promovează comunicarea deschisă, împărtășirea de resurse și experiențe, precum și consolidarea consensului.
Comunitatea școlară
Toți indivizii sau grupurile care au interes direct sau indirect, sunt implicate sau investesc în realizarea misiunii și viziunii școlii. Aceștia includ dar nu se limitează la: conducere, profesori, personal de sprijin, elevi, părinți, biserici, donatori.
Conducere
Activitatea de conducere partajată care asigură supravegherea tuturor operațiunilor școlii și își asumă responsabilitatea pentru promovarea misiunii și viziunii școlii oferind în același timp mecanisme de control.
Conținut biblic
Predarea explicită a Bibliei, incluzând narațiunea, principiile și aplicațiile.
Conținut curricular
Cunoștințele și deprinderile specifice care trebuiesc predate elevilor. Acestea sunt în general impuse de stat, dar unele școli au o oarecare libertate de a adăuga, înlătura sau substitui anumite conținuturi.
Descriptor
Afirmații care descriu cum ar arăta conformitatea cu un anumit indicator. Acestea sunt prezentate de ACSI Europa sub forma unui paragraf, și oferă asistență școlii în determinarea nivelului de conformitate cu fiecare indicator.
Dezvoltarea spirituală
Procesul îndrumat de Duhul Sfânt prin care persoana își aprofundează relația cu Dumnezeu și își dezvoltă caracterul christic.Vezi appendix 4 pentru informații cu privire la evaluare și formare spirituală.
Documente fundamentale
O serie coerentă de documente elaborate de școală, care schițează motivul pentru care există și identitatea unică. Acestea includ, dar nu sunt limitate la declarațiile de: credință, misiune, viziune, valori fundamentale, rezultate care sunt așteptate de la elevi, filosofia creștină a educației.
Echipa de conducere
Persoanele care sunt responsabile și răspund pentru un anumit aspect în procesul de luare a deciziilor cu privire la școală.
Eficiență organizațională
Abilitatea școlii de a folosi în mod optim resursele de care dispune pentru a-și îndeplini misiunea și viziunea.
Evaluare
Strategiile folosite pentru a determina măsura în care au fost atinse obiectivele. Aceasta include strategiile folosite pentru a obține feedback și acelea care măsoară performanța în urma atingerii obiectivului.
Filosofia creștină a educației
vezi appendix 1 pentru definiția și descrierea completă.
Filosofie
Convingerile, conceptele și atitudinile fundamentale ale unui individ sau grup. Sistemul de gândire care va conduce școala.
Formarea spirituală
Instruirea și încurajarea elevilor în dezvoltarea relației lor cu Dumnezeu, în dependență de lucrarea Duhului Sfânt în viața fiecărei persoane.
Gândire critică
Procesul în care sunt luate în considerare perspective variate cu privire la un subiect, examinând evidența relevantă și formulând concluzii.
Identitate creștină
Acele atribute ale școlii prin care se diferențiază de școală necreștină. Acestea ar putea include, dar nu se limitează la: integrarea perspectivei biblice în materiile studiate, predarea explicită a conținutului Bibliei, practica rugăciunii și închinării, predarea și trăirea caracterului christic și relațiilor bazate pe principii biblice.
Indicator
Descrieri ale practicilor, proceselor și procedurilor exemplare care sunt evidente în programele educaționale eficiente.
Input
Contribuții la procesul de luare a deciziilor.
Instrucțiuni
Strategiile pe care le folosește un profesor pentru a prezenta conținutul curricular.
Integrarea perspectivei biblice
Procesul dinamic de dezvoltare a unei perspective asupra lumii și vieții care este centrată pe Dumnezeu și care este trăită în viața de zi cu zi. În sala de clasă, aceasta are impact asupra modului în care conținutul curricular se corelează cu adevărul revelat de Dumnezeu în Biblie, este transformat de acest adevăr și/sau este diferit de el.
Misiune
O declarație clară și plină de inspirație cu privire la realizările pe care școala se angajează să le atingă și la motivele pentru care școala există.
Obiective
Declarații care prezintă ce planifică școala să schimbe sau să implementeze. Acestea ar trebui să fie clare, pasibile de acțiune, să aibă un termen limită și să fie în concordanță cu misiunea și viziunea școlii.
Parteneriate strategice
Colaborări și relații cu alte școli și organizații creștine cu scopul creșterii și sprijinului reciproc.
Personalul
Orice persoană care are o poziție cu responsabilitate în școală.
Perspectiva biblică
O perspectivă a vieții modelată în mod intenționat de narațiunea biblică și principiile predate în Biblie.
Planul de îmbunătățire strategică
Un document care schițează scopurile realizabile, semnificative pe care școala se concentrează la momentul actual, strategiile care urmează să fie implementate pentru a atinge aceste scopuri, persoanele responsabile de acest demers, și perioada de timp în care aceste obiective vor fi atinse.
Politici și proceduri scrise
Vezi appendix 2 pentru definirea și descrierea completă.
Procesul strategic de planificare
Procesul continuu și cooperant de adunare și analiză a datelor, planificare și stabilire a scopurilor, implementare și revizuire, cu scopul de a sprijini școala în urmărirea tot mai eficientă a misiunii și viziunii propuse.
Program de instruire
Activitățile planificate, elaborate de profesori, la care participă elevii cu intenția de a atinge performanțele stabilite de școală pentru elevi.
Relații bazate pe principii Biblice
Opțiunea de a lăsa adevărul și dragostea să ghideze interacțiunile, recunoscând că fiecare persoană este un purtător al chipului lui Dumnezeu dar care a căzut în păcat. Se pune pe umilință, demnitate, încredere și reconciliere.
Rezolvarea corectă a conflictelor
Practici relaționale bazate pe principii biblice care dau oamenilor posibilitatea să abordeze diferențele de opinie într-o manieră care păstrează încrederea și produce soluții pozitive.
Rezultate scontate de la elevi
Ce anume intenționează școala pentru toți elevii să cunoască, creadă, înțeleagă, promoveze, și să fie capabili să realizeze în domeniile academic și non-academic. Vezi appendix 3 pentru mai multe informații.
Rubrica
Un instrument folosit în cursul procesului de autoevaluare pentru determinarea măsurii în care se conformează fiecărui indicator. Rubricile elaborate de ACSI Europa conțin descriptori pentru formare, dezvoltare, maturizare și prosperitate.
Scopurile de îmbunătățire strategică
Țintele stabilite ca și parte a procesului de planificare strategică pe care școala se angajează să le atingă la termenul propus. Aceste obiective au semnificație, sunt realizabile, clare și în concordanță cu misiunea și viziunea școlii.
Sensibilitate
Respect reciproc și grijă manifestată față de alții, indiferent de diversitatea personală, culturală, denominațională sau de alte tipuri.
Slujire
Activități în care sunt antrenați elevi și personal și care sunt centralizate pe împlinirea nevoilor altora. Acestea se pot desfășura în interiorul sau în afara comunității școlii.
Standard
Un domeniu de practică de calitate.
Temelia credinței
O descriere clară a poziției doctrinale a școlii, inclusiv afilierea denominațională dacă se aplică.
Valori de bază
Un set de valori pe care membrii comunității școlare îl consideră important și după care își trăiesc viața. Aceste principii ghidează activitățile școlare în îndeplinirea misiunii și viziunii.
Viziune
O descriere a viitorului școlii, în concordanță cu fundamentele și identitatea creștină a acesteia.

Apendix 1: Filosofia creștină a educației

Predarea nu este o activitate neutră, dimpotrivă este fundamentată pe presupoziții despre lume și rolul ființelor umane în lume. Un document prezentând clar și concis filosofia creștină cu privire la educație adoptată de școală oferă un cadru în care profesorii își pot forma propria abordare a conținutului curricular. Acest document sprijină procesul de integrare a perspectivei biblice în toate materiile de studiu, și realizarea misiunii și viziunii școlii.

Acest document descrie ceea ce școala crede despre:
 • Scopul (scopurile) educației creștine, și cum se distinge acesta față de mediul educațional extins (secular).
 • Natura copilului/elevului.
 • Natura și rolul profesorului creștin în sala de clasă și în viețile elevilor.
 • Natura procesului de învățare, conținutul curricular și evaluarea.
 • Rolurile complementare ale școlii, familiei și bisericii în procesul dezvoltării spirituale a copilului/elevului.

Appendix 2: Politici și reguli

Este recomandat ca școala să aibă reguli scrise cel puțin cu privire la următoarele aspecte:
 • Bord/conducere și proceduri administrative
 • Management financiar
 • Management operațional
 • Managementul dotărilor
 • Proceduri de angajare
 • Protecția copilului și siguranță (inclusiv măsuri pentru evaluarea și raportarea hărțuirii și intimidării)
 • Managementul clasei și filosofia și proceduri disciplinare
 • Rezolvarea conflictelor
 • Non-discriminare
 • Confidențialitate și protecția datelor

Apendix 3: Rezultate așteptate de la elevi

Rezultatele așteptate de la elevi (RAE) sunt adesea încorporate în "Portretul unui absolvent", listând cele mai importante abilități, atitudini și obiceiuri pe care școala dorește ca elevii să le dezvolte ca rezultat al participării în programul (curricular și extracurricular). Aceste rezultate completează celelalte documente fundamentale ale școlii, oferind o imagine a ceea ce devine elevul dacă școala își îndeplinește misiunea și viziunea.

Dezvoltarea unei declarații formale a rezultatelor așteptate de la elevi este de folos unei școli dacă:
 • Lista RAE este elaborată folosind input de la o varietate largă de membrii ai comunității școlare, astfel încât întreaga comunitate experimentează un sentiment de implicare în formularea lor.
 • Lista este împărțită în 4-6 categorii. Fiecare categorie primește o denumire relevantă, ușor de reținut, cu sub-punctele listate mai jos. Denumirile categoriilor sunt foarte generale, dar subpunctele descompun fiecare categorie în idei mai ușor măsurabile.
 • RAE sunt afișate și pot fi ușor vizualizate în școală (fizic și virtual), de asemenea sunt discutate în mod regulat cu toți membrii comunității școlare. Cele 4-6 denumiri devin limbaj vehiculat în toată școala, promovând înțelegerea lor și dedicarea față de ele.
 • RAE sunt integrate în activitățile zilnice de la clasă, nu doar menționate în discuții devoționale. Profesorii analizează în mod regulat modul în care conținutul academic pe care îl predau și metodele pe care le folosesc în predarea lui pot contribui la progresul elevilor înspre obținerea RAE și pregătirea și predarea lecțiilor în concordanță cu ele.
 • Progresul elevilor înspre RAE este evaluat periodic, și această evaluare este folosită pentru a îmbunătăți programe, politici și practici în concordanță cu misiunea și viziunea școlii. Acesta este corelat cu ideea evaluării dezvoltării spirituale.

Appendix 4: Evaluarea formării spirituale

Se evidențiază o tensiune în evaluarea Dezvoltării spirituale.

 • Dezvoltarea spirituală este lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Lucrarea lui Dumnezeu este adesea nevăzută, și este în cele din urmă sub controlul Lui. De aceea, școala creștină trebuie să manifeste prudență în emiterea judecăților cu privire la dezvoltarea spirituală a elevilor.
  Cu toate acestea.....
 • Școlile creștine prețuiesc Formarea Spirituală. Declarațiile de misiune, viziune și valorile fundamentale adesea scot în evidență dorința de a vedea elevii maturizându-se ca ucenici ai lui Hristos în perioada pe care o petrec în școală, și resurse considerabile sunt dedicate programelor și practicilor în acest scop. De aceea, evaluarea formării spirituale este o problemă de integritate și planificare a școlii creștine.

Aceste realități trebuiesc ținute în interdependență continuă în procesul folosit pentru evaluarea dezvoltării spirituale, astfel încât nici una nu este promovată în detrimentul alteia. În procesul pe care școala îl parcurge înspre identificarea abordării proprii, unice a evaluării formării spirituale, câteva principii ajută la păstrarea acestei tensiuni sănătoase.

 • Puneți accentul pe lucrurile pentru care școala este responsabilă - adică programele și practicile pe care le folosește școala pentur a promova formarea spirituală. Ar trebui să ne întrebăm mai degrabă dacă "au aceste programe și practici impactul pe care îl dorim?" decât "răspund acești elevi în modul în care ne așteptăm?" sau să emitem judecăți despre viața spirituală a unui anume elev.
 • Deși lucrarea lui Dumnezeu în inima credinciosului este nevăzută, adesea devine vizibilă prin tipare repetate de comportament. Pune întrebări despre ce sugerează tiparele de comportament observabile, consistente ale elevilor despre climatul spiritual din școală și ce ar putea influența acel climat.
 • Solicită în mod intenționat input din toate compartimentele comunității școlare cu privie la aceste întrebări și în diverse forme (calitative și cantitative) pentru a reduce punctele slabe și distorsiunile. Este deosebit de important să ascultăm la ceea ce au de spus elevii.
 • Păstrează o poziție de modestie și smerenie cu privire la rezultatele evaluării formării spirituale, recunoscând că există un grad de subiectivitate în fiecare din concluziile formulate.
 • Evaluarea formării spirituale trebuie să fie un proces continuu, pentru ca concluziile să fie testate. Impactul oricărei schimbări făcute în programe sau practici ca rezultat al unui ciclu de evaluare, va fi evaluat din nou la următorul ciclu.